Декларації

Лист роз'яснення Депутатам декларування за 2019-лист-повідомлення.pdf 

__________________________________________________________________________

Відповідно до частини 1 статті 45 Закону України “Про запобігання корупції” особи, зазначені у пункті 1, підпунктах “а” і “в” пункту 2, пункті 5 частини 1 статті 3 цього Закону, зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - декларація), за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством. >>>

__________________________________________________________________________

Інформація про результати перевірки

факту подання суб'єктами декларування, які працюють (працювали)

у виконавчому апараті Кіровоградської обласної ради, декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”

Відповідно до частини 2 статті 49 Закону України “Про запобігання корупції”, Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 06 вересня 2016 року № 19, розпорядження голови Кіровоградської обласної ради від 30 грудня 2013 року № 37-к “Про визначення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції”, уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Кіровоградської обласної ради перевірено факт подання працівниками виконавчого апарату обласної ради - посадовими особами місцевого самоврядування (суб'єктами декларування), які тут працюють (працювали), щорічних декларацій за 2018 рік, шляхом пошуку та перегляду інформації в публічній частині Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Станом на 08 квітня 2019 року всі посадові особи місцевого самоврядування, які працюють (працювали) у виконавчому апараті обласної ради, подали декларації до 01 квітня 2019 року, що підтверджується даними Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

__________________________________________________________________________

Декларація Чорноіваненко О.А. за 2015.pdf (14.04.2016) Примітка.pdf

Декларація Степури І.С.2015.pdf (11.04.2016)

__________________________________________________________________________

Декларація Чорноіваненко О.А..pdf

Декларація Степури І.С..pdf

Декларація Гугленко Ю.О..pdf