Відтермінувати впровадження медичної реформи в закладах охорони здоров’я області вторинного та третинного рівнів вимагають депутати обласної ради

З початком квітня в Україні стартує черговий етап медичної реформи, згідно з якою медичні заклади області вторинного та третинного рівнів надання медичної допомоги мають перейти на фінансування Національною службою здоров’я України та контрактування медичних послуг відповідно до визначених вимог. Разом з тим, залишається невирішеними велика кількість проблемних питань щодо реформування медичних закладів, що може призвести до різкого зменшення їх фінансування, і, як наслідок, до погіршення якості надання медичних послуг, ліквідації закладів, вивільнення медичних працівників, тощо. Це є великою загрозою життю і здоров'ю людей, особливо сьогодні!

За ініціативи постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров'я та соціальної політики депутати обласної ради ухвалили Звернення до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо відтермінування впровадження медичної реформи в закладах охорони здоров’я області вторинного та третинного рівнів.Звернення депутатів Кіровоградської обласної ради до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо відтермінування впровадження медичної реформи в закладах охорони здоров’я області вторинного та третинного рівнів

Ми, депутати Кіровоградської обласної ради сьомого скликання, з метою забезпечення конституційних прав громадян та зняття соціальної напруги, підтримуючи інтереси мешканців області, які вкрай стурбовані ситуацією, що склалася в Україні щодо проведення медичної реформи в закладах охорони здоров’я області вторинного та третинного рівнів, висловлюємо глибоке занепокоєння станом дотримання конституційних прав громадян у частині отримання якісних медичних послуг, скорочення мережі закладів охорони здоров’я та вивільнення медичних працівників.

З початком квітня в Україні стартує черговий етап медичної реформи, згідно з якою медичні заклади області вторинного та третинного рівнів надання медичної допомоги повинні перейти на фінансування Національною службою здоров’я України (далі – НСЗУ) та контрактування медичних послуг відповідно до визначених вимог. При цьому, залишаються невирішеними значна кількість проблемних питань із реформування медичних закладів, що може призвести до різкого зменшення їх фінансування, і, як наслідок, до погіршення якості надання медичних послуг, ліквідації закладів, вивільнення медичних працівників тощо. Зокрема, звертаємо увагу на такі проблеми:

невідповідність розрахунку тарифів пакетів медичних гарантій собівартості медичних послуг, особливо на третинному (високоспеціалізованому) рівні;

відсутність можливості фінансової мотивації активної лікарської практики шляхом зростання заробітної плати;

неврахування середнього рівня наявних фахівців та обладнання за даними інвентаризації галузі;

невідповідність вимог НСЗУ до пакетів медичних послуг середньому рівню кадрового та матеріально-технічного забезпечення медичних закладів області;

відсутність коштів і часу для приведення у відповідність з вимогами специфікації НСЗУ матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів;

відсутність необхідних кадрів і підготовлених фахівців, що відповідають вимогам НСЗУ (наприклад, ерготерапевтів, дитячих анестезіологів, дитячих стоматологів тощо);

недостатність забезпеченості санітарним автотранспортом;

відсутність чіткої нормативної бази щодо обсягів надання медичної допомоги у спеціалізованих службах (наприклад, фтизіатричній) на різних рівнях надання медичної допомоги в умовах зменшення обсягу їх фінансування, тим паче, при невідповідності сучасним вимогам інфекційного контролю в закладах охорони здоров’я на даному етапі;

відсутність своєчасних і системних централізованих закупівель за рахунок державних програм (розхідні та витратні матеріали для кардіохірургічної, травматологічної допомоги тощо) та відповідних поставок їх у регіони країни створює значні труднощі для реалізації державних гарантій пацієнтів на охорону здоров’я; незавершеність процесів ліцензування на провадження медичної практики, через велику кількість звернень до Ліцензійної комісії МОЗ України ще не всі реформовані комунальні некомерційні підприємства області;

на даний час керівники закладів охорони здоров’я, які контрактують надання медичних послуг з НСЗУ, не мають чіткої інформації про складові пакетів медичних послуг;

відсутність Методики розрахунку складових фактичних витрат вартості платних медичних послуг, що можуть надаватися закладами охорони здоров’я поза межами програми державних медичних гарантій та інші проблеми, пов’язані з організацією надання якісних медичних послуг;

за даними математичної моделі фінансування медичних закладів, представленою НСЗУ, для ряду медичних закладів області (КНП "Обласне дитяче патанатомічне бюро" Кіровоградської обласної ради, КНП "Староосотський дитячий обласний протитуберкульозний санаторій Кіровоградської обласної ради", КНП "Обласний протитуберкульозний санаторій для дорослих Кіровоградської обласної ради", КНП "Об’єднане автогосподарство медичних закладів Кіровоградської обласної ради") відсутнє фінансування, а змодельовані обсяги фінансування медичних закладів протитуберкульозної, наркологічної, психіатричної та шкірно-венерологічної служб, госпіталю для ветеранів війни, навіть при проведенні значних оптимізаційних змін, не дасть можливості їм відповідно функціонувати, тому вони перебувають в умовах ризику зменшення фінансування і, як наслідок, зменшення обсягу надання медичних послуг, зокрема комплексної медичної та психологічної допомоги ветеранам та військовослужбовцям, забезпечити її безперебійність, якість, доступність у відповідності до потреб даної категорії виникнення заборгованості з виплати заробітної плати, податків, що матиме негативні соціальні наслідки.

Стосовно надання якісної медично-психологічної допомоги ветеранам війни пропонуємо НСЗУ розробити та впровадити окремий пакет медичних послуг для ветеранів (із врахуванням поліморбідності травм, фізичної та психологічної реабілітації).

Депутати Кіровоградської обласної ради підтримують проведення реформування медичної галузі, у зв’язку з чим нами одними з перших у країні були ухвалені рішення про перетворення обласних комунальних закладів охорони здоров’я в комунальні некомерційні підприємства, з обласного бюджету виділені кошти на модернізацію закладів, закупівлю медичного обладнання, придбання комп’ютерної техніки. Спільно з органами виконавчої влади депутатський корпус обласної ради брав участь в обговоренні проблем реформування та інформування населення з питань важливості та необхідності впровадження реформ. Разом із тим, переконані, що зміни мають бути обґрунтовані, необхідно визначити всі ризики, знайти шляхи їх мінімізації та провести апробацію на пілотних регіонах.

Враховуючи вищезазначене, звертаємося з проханням до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України розглянути вищевказані проблемні питання та до моменту їх вирішення відтермінувати впровадження медичної реформи в закладах охорони здоров’я області вторинного та третинного рівнів.

Ухвалено рішенням Кіровоградської обласної ради

від 12 березня 2020 року  758