Актуально

Офіційний сайт Національного агентства з питань запобігання корупції

Пам’ятка для працівників виконавчого апарату обласної ради щодо застосування антикорупційного законодавства памятка.pdf (17.05.2018)

"Загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування" Наказ Національного агентства України з питань державної служби від 05 серпня 2016 р. № 158

РЕЗОЛЮЦІЯ КРУГЛОГО СТОЛУ «Роль інститутів громадянського суспільства у протидії поширення корупції в Україні» (м. Кропивницький, 23 травня 2018 року) >> Резолюція Круглого столу.pdf

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 року № 413 "Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу" з технічною можливістю виходу на сайт Верховної Ради України

Рекомендації до чергового етапу електронного декларування

Рекомендації при роботі з Єдиним державним реєстром декларацій

Звертаємо увагу на пункти 3, 4, 8, 16 Змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 року № 301 "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про запобігання корупції"(далі - Зміни), а саме:

пункт 3 Змін: до підпункту 234 пункту 4 Типового положення про кадрову службу органу виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1996 р. № 912: "234) здійснює організаційні заходи щодо своєчасного щорічного подання державними службовцями декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України "Про запобігання корупції";" - (набирають чинності з 1 січня 2016 року);

пункт 4 Змін: до Порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 р. № 731:

1) у розділі 1:пункт 21 викласти в такій редакції:

"21) медична довідка про стан здоров'я за формою, затвердженою МОЗ, щодо перебування особи на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров'я (у разі проходження особою спеціальної перевірки);";

пункт 3 виключити ("декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру"); - (набирання чинності з 1 січня 2016 року);

2) у розділі 3:

абзац третій виключити ("Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру подається в порядку та за формою, передбаченими Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції"); - (набирає чинності з 1 січня 2016 року );

в абзаці четвертому слова "Про засади запобігання і протидії корупції" замінити словами "Про запобігання корупції".

пункт 8 Змін: до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. № 169:

1) в абзаці п'ятому пункту 7 слово "безпосередньо" замінити словом "прямо";

2) у пункті 13: (набирання чинності з 1 січня 2016 року)

абзац шостий виключити;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України "Про запобігання корупції".";

пункт 16 Змін: до Типового положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013 р. № 706 "Питання запобігання та виявлення корупції" - набрання чинності з 29.05.2015 року.